MABIT SIKLUS 1SDIT BUNYAN INDONESIA

Oleh : Ustadz Abdul Rahman

Mabit (malam bina iman&taqwa) merupakan salah satu program SDIT Bunyan Indonesia, kegiatan mabit diadakan per 3 bulan sekali yang dilaksanakan selama 1 hari 1 malam diawali dengan sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan dzikir petang Al-matsurat, murajaah bersama-sama, Sholat maghrib, makan malam bersama, sholat isya, tausyiah keagamaan, wide game, istirahat, tahajjud berjamaah, sholat shubuh, dzikir pagi Al-matsurat dan senam pagi, kegiatan mabit digelar di gedung BIC dan lapangan sekolah Bunyan Indonesia.

Kegiatan mabit dihadiri oleh peserta kelas atas yaitu kelas 4,5 dan 6 mereka semua berantusias dalam menghadiri acara tersebut, selain mendapatkan wawasan keagamaan mereka juga dapat mempererat ukhwah dengan teman-teman dan para guru, dalam kegiatan mabit anak-anak dilatih membiasakan bagun di sepertiga malam, sholat berjamaah tepat waktu dan murajaah/memperkuat hafalan, anak-anak didampingi langsung oleh guru-guru yang luar biasa, mereka meluangkan waktunya dan meninggalkan rumahnya untuk menemani anak-anak di sekolah selama kegiatan mabit berlangsung.

Tujuan kegiatan mabit adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, penguatan adab berinteraksi dengan Al-Quran, penguatan 9T (Tahsihun Niyah), membiasakan murajaah Hafalan Juz 30,dan menumbuhkan karakter jujur, disiplin dan hormat, juga membina anak-anak bukan hanya cerdas dalam intelektual tapi juga cerdas spritual yang kuat kepada sang pencipta Allah SWT.
Semoga malalui acara mabit ini anak anak semakin cinta dengan Al-Quran,semakin semangat untuk menghafal dan murajaah,semakin kuat tali Ukhwah,dan juga kita semua mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan karena istiqomah bukan hanya pada perkataan tapi juga mengakar pada hati lalu berbuah dalam amalan.