Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Alangkah indahnya jika pembelajaran matematika hendaknya dikaitkan dengan ayat-ayat Al Quran, sehingga kita dapat belajar konsep matematika yang islami. Kita dapat menghubungkan pokok bahasan dalam matematika dengan ayat-ayat Al Quran, seperti pada contoh berikut ini. Pokok Bahasan: Himpunan Al-Baqarah [2:97] 97. Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril...